Sala de Prensa

Manifestació 20 de març: JUNTS PEL CAMP, PER UN MÓN RURAL VIU!

20/03/2022 Manifest a la Fira del Camp de Menorca 2022.

Les organitzacions professionals agràries de Menorca: Unió de Pagesos de Menorca, Agrame i Fagme; així com Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears i Asociación Frisona Balear, volem posar de manifest sa situació límit a la que es troba el sector agrícola i ramader.

Donam suport a ses manifestacions que avui s’estan fent a Madrid «20 M RURAL JUNTOS POR EL CAMPO» per tal de dignificar el paper del sector agrari en aquests moment tan difícils que estem passant.

Aquests darrers anys l’agricultura i la ramaderia han arribat a una situació que dificulta mantenir l’activitat. Principalment degut a la congelació dels preus que es paguen als productors i agreujada per la crisis energètica i malauradament, també per la l’injustificable guerra a Ucraïna.

Davant aquesta situació reivindicam les següents mesures necessàries:

 1. Adequats serveis socials i sanitaris al medi rural, desenvolupament de plans educatius  i formatius per fomentar la creació de llocs de feina. Digitalització i banda ampla que permetin el manteniment de l’Espanya rural.
   
 2. Per un pla de xoc que ajudi a pal·liar el negatius efectes de l’increment dels costos de producció del sector agro-alimentari.
   
 3. Per uns preus dels productes agraris que permetin la sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes, tal com estableix la Llei de Cadena Alimentària. Per açò les administracions han d’establir índex de preus i costos de producció als observatoris de la cadena per a cada sector i s’ha de  fer feina perquè la normativa europea vagi en consonància amb l’espanyola referent a la destrucció de valor de la cadena alimentària.
   
 4. És necessari posar fi a les pràctiques abusives de la distribució que utilitzen els aliments com a producte reclam. No a la banalització dels aliments.
   
 5. En situacions de crisi greus de preus, l’administració haurà d’habilitar també mecanismes per revertir aquesta situació.
   
 6. Per una PAC i un Pla Estratègic justos, que abordin la pèrdua de renta de les explotacions agrícoles i ramaderes.
   
 7. Exigir i controlar que les importacions compleixin les normatives que s’exigeixen a la producció agrícola i ramadera a Espanya i a l’interior de la Unió Europea.
   
 8. Per el reconeixement i major suport al cooperativisme agroalimentari, com a instrument principal de vertebració i millora de la rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, l’accés a mercats de valor i d’adaptació al nou model.
   
 9. Per una legislació laboral que reconegui l’especificitat, temporalitat i estacionalitat de l’activitat agrícola i ramadera.
   
 10. Desenvolupament d’assegurances agràries eficaces i que es puguin assumir per les explotacions.
   
 11. Plans hidrològics adaptats al futur del sector agrari que permetin la consolidació, modernització i optimització dels sistemes de reg, així com un repartiment més just entre les explotacions.
   
 12. Reducció de les tarifes elèctriques que estan ofegant el món rural i aplicació de la doble potència al sector agrari, tal i com regeix la llei.
   
 13. Plans eficaços que permetin una major incorporació de joves agricultors.
   
 14. Bonificació d’un 35% i un 15% de la factura del gasoli i la de plàstics i fertilitzants, respectivament, a l’irpf per poder fer front a l’increment de costos del sector agrari.
   
 15. Defensem es nostre sector ramader, un dels que major garantia alimentària i de qualitat ofereix al consumidor i del model de producció europeu, que és el més exigent del món en matèria de seguretat alimentària, benestar animal i compromís.
   
 16. Potenciar la investigació agrària i el suport a la innovació en explotacions i empreses agroalimentàries, aconseguint alternatives eficaces en la lluita contra plagues i malalties vegetals.
   
 17. Per una legislació mediambiental i de benestar animal que permeti l’adaptació progressiva fins el 2030 de l’activitat agroalimentària, mantenint la competitivitat del sector.
   
 18. Suport a les inversions necessàries per avançar en les exigències mediambientals i de benestar animal i adequar els terminis per les explotacions.
   
 19. Reconèixer el paper clau del pagès en la lluita contra el canvi climàtic, valorant es paper que juga en la captació de carboni.
   
 20. Davant la injustificada invasió d’Ucraïna per part de Rússia, és necessària l’adopció urgent de mesures extraordinàries que permetin fer front a les alteracions del mercat agroalimentari europeu i permetin assegurar l’abastiment d’aliments per la nostra ramaderia:
  1. Autorització excepcional d’importacions de cereals dels Estats Units d’Amèrica, Argentina i altres països tercers que permetin suplir les necessitats alimentàries de la nostra ramaderia.
    
  2. Augmentar la superfícies productiva autoritzant temporalment la sembra de guarets i pastures permanents i suspenent l’obligació de retirada de terres de cultiu.
    
  3. Habilitat mecanismes de finançament eficaços i extraordinaris per fer front a la crisi de liquiditat que generarà el inassolible augment dels costos de l’alimentació animal.

 

RESPECTE AL MÓN RURAL, QUE EL CAMP SIGUI UN LLOC PER PODER VIURE DIGNAMENT I SIGUI COMPRÈS DES DEL MÓN URBÀ

Els convocants:

 • UNIÓ DE PAGESOS DE MENORCA
 • FAGME
 • AGRAME
 • COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES ILLES BALEARS
 • ASOCIAICÓN FRISONA BALEAR
DOCUMENTOS:
Compartir:
Archivo de noticias
Top